TELMA (Työhön ja itsenäiseen elämään valmentava koulutus)

Koulutuksen laajuus on 60 osaamispistettä, suoritusaika 1 -3 vuotta. Suoritusaika määräytyy opiskelijan yksilöllisten oppimisvalmiuksien ja tarpeiden mukaisesti.

Koulutus on erityisopetusta ja tarkoitettu erityistä ja laajaa tukea tarvitseville henkilöille

Koulutuksen tavoitteena on:
- opiskelijan itsenäistyminen elämän eri osa-alueilla ja valmentautuminen työhön tai työtoimintaan

- opiskelijan selviytyminen jokapäiväisessä elämässä mahdollisimman itsenäisesti

- opiskelijan omatoimisuuden ja toimintakyvyn vahvistuminen erilaisissa ympäristöissä

Koulutuksen aikana selvitetään itsenäisen elämän edellyttämät ohjaus- ja tukipalvelut sekä tarvittavat apuvälineet. Koulutuksen tavoitteena ei pääsääntöisesti ole ammatilliseen koulutukseen siirtyminen. Koulutukseen haetaan www.opintopolku.fi – palvelun kautta, hakuaika koulutukseen on 16.3.-6.4.2016

Hakemuksen liitteet:
peruskoulun päättötodistus
lääkärinlausunto(alle 12kk)
muut mahdolliset asiakirjat

Savon ammatti- ja aikuisopisto järjestää työhön ja itsenäiseen elämään valmentavaa TELMA-koulutusta Kuopiossa ja Juankosken Muuruvedellä. Muuruvedellä on mahdollisuus majoittumiseen opiskelija-asuntolassa.

Lisätietoja koulutuksesta:
Erityisopettaja Siru Helama p.044 7853254 (Kuopion koulutus)
Erityisopettaja Maila Lonkila p.044 7853819 (Muuruveden koulutus)
www.sakky.fi>nuoret>koulutustarjonta > kirjoita "Hae" -kenttään Telma